Que aprenderemos sendo mariñeiros por un día?

Do mar

Os ecosistemas mariños

Os peixes


Da pesca…

Como se pesca: artes, aparellos e útiles?

Os diferentes tipos de barcos pesqueiros

Onde se pesca?

Os peixes que chegan ao porto de Celeiro

Como afecta a pesca aos ecosistemas mariños?

Que é a pesca sostible?


Do porto

Que fai a Confraría?

Como funciona a lonxa de Celeiro?

En que consiste o traballo dos pilotos e rescatadores do helicóptero Pesca 2?


Da xente do mar

Os oficios do mar

O papel da muller

A cultura e o patrimonio mariñeiro